Wycieczka do Muzeum PRL

Klasa 5a zwiedziła Muzeum Życia w PRL. Uczniowie dowiedzieli się jak wyglądało życie w czasach komunizmu, zobaczyli towary z tamtego okresu oraz umeblowane pokoje z tamtej epoki. Dowiedzieli się jak dzieci spędzały czas wolny, w jakie zabawy i gry się bawiły, gdy nie było telefonów i internetu. Lekcja muzealna zakończyła się quizem, który wszyscy napisali znakomicie, a nagrodą była guma ,,Turbo,, która była marzeniem dzieci w latach PRL.