Stypendium Dyrektor Szkoły:

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Stypendium Dyrektor Szkoły za bardzo wysokie wyniki w nauce uzyskane w pierwszym semestrze 2021/2022 otrzymały następujące osoby:
Amelia Krutkowska – klasa 4A
Maria Kowalewska – klasa 5B
Gabriela Mazurkiewicz – klasa 5A
Brawo Dziewczyny i gratulacje dla Rodziców!!!