Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej
w roku szkolnym 2022/2023

Terminy przeprowadzenia postępowania

 

Dokumenty rekrutacyjne

Dla kandydatów z obwodu:

:: Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem
:: Dane dla pielęgniarki szkolnej


Dla kandydatów spoza obwodu:

:: Wniosek o przyjęcie kandydata wraz z oświadczeniami
:: Dane dla pielęgniarki szkolnej
:: Podanie do dyrektor szkoły uzasadniające wybór naszej szkoły

Dodatkowe dokumenty:

:: Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
:: Uchwała Rady Miasta – Zasady rekrutacji
:: Oświadczenie woli potwierdzające przyjecie dziecka do szkoły
:: Procedura odwoławcza
:: Klauzula informacyjna