|

Przypominamy

Drodzy Państwo,
zgodnie z kalendarzem szkolnym przypominamy:

14.10 Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć lekcyjnych zgodnie z art. 74 Karty Nauczyciela (Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.). W tym dniu prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.

10:00 – Uroczystość pasowania na Ucznia klasy I naszej Szkoły

15.10 – Dzień Otwarty (18:00-20:00)

Zapraszamy!