Najbliższe dni wolne od nauki

Szanowni Państwo, 

Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/21, dzień 3 czerwca 2021   

( Boże Ciało) jest dniem ustawowo wolnym od nauki. 

Dzień  4 czerwca 2021 ( piątek) – jest dodatkowym dniem wolnym . W szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (lekcje).