Klasy 1-3 przechodzą na Nauczanie Zdalne

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, zgodnie z Rozporządzeniem MEiN od 22 marca do 11 kwietnia Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną.

W kalendarzu aplikacji Microsoft Teams są zamieszczone spotkania lekcyjne z nauczycielami zgodnie z bieżącym planem lekcji oraz spotkania świetlicowe online w godzinach 15.00-17.00. Lekcje zostaną stosownie skrócone, aby uczniowie mniej czasu spędzali przed komputerem. O przerwach w zajęciach i ich długości decyduje Nauczyciel.

Przypominamy również że zgodnie z kalendarzem Roku Szkolnego 1 kwietnia 2021 – 6 kwietnia 2021 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych (Wiosenna Przerwa Świąteczna). W tym czasie nie ma także zajęć online.

W przypadku trudności z zalogowaniem się do aplikacji Teams prosimy o kontakt z p. Edytą Ciach (za pomocą dziennika Librus).

Postaramy się, aby nauka zdalna oraz praca świetlicy przebiegała bez żadnych zakłóceń. Dziękujemy za Państwa zrozumienie i pomoc.

Życzymy wszystkim Uczniom i Rodzicom wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich momencie.

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły