|

Język migowy – zajęcia w świetlicy szkolnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Głuchych i Języka Migowego uczniowie poznali ciekawostki na temat języka migowego, a także nauczyli się kilku zwrotów w tym języku (m.in. dzień dobry, do widzenia, dziękuję, kocham cię). Uczyliśmy się rozpoznawać różne dźwięki z zamkniętymi oczami, wysłuchaliśmy wiersza Juliana Tuwima Lokomotywa z tłumaczeniem w języku migowym – dzieci próbowały naśladować migi. Uczniowie wykonali również prace plastyczne na temat: Kolory jesieni, słuchając utworu Vivaldiego Cztery pory roku. Jesień Dzieci ćwiczyły przy tym percepcję słuchową.