Dzień bez plecaka w 6a

Klasa szósta pierwszego dnia wiosny bawiła się w „Dzień bez plecaka”. Propozycja SU spodobała się wielu uczniom. Dodatkowo na lekcji języka polskiego dzieci zademonstrowały grę planszową, inspirowaną powieścią Rafała Kosika, a wykonaną całkowicie samodzielnie.