Czy można spełniać marzenia?

Czy można spełniać marzenia? – wspaniały Gość w klasie 8a

Ikar miał marzenia –  chciał latać…
Klasa 8a gościła ostatnio Karola Kmiecińskiego, absolwenta naszej szkoły, który też marzył…

Postanowił, że zostanie pilotem. Marzenia Karola się spełniły, lata ponad chmurami.

Dążenie do marzeń, dążenie do wyznaczonego celu jest bardzo ważne. Jeśli tylko bardzo chcemy, możemy te marzenia spełniać.