Odznaczenia „Przyjaciel Szkoły“ przyznane po raz pierwszy

Wspieranie i pomaganie szkole jest czymś wyjątkowym, bo służy całej społeczności na długie lata. W tym roku szkoła po raz pierwszy przyznała szczególne podziękowania swoim prawdziwym Przyjaciołom. I tak odznaczenie „Przyjaciel Szkoły“ w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali:
:: Artur Tusiński, Burmistrzowi Podkowy Leśnej – za nieustające wsparcie i pomoc
:: Zbigniew Szcześniewski – za stworzenie zdalnej szkoły
:: Ewa Żemojcin – za sukces Szkoły podczas WOŚP
:: Jacek Wojnarowski – za pomoc i wsparcie edukacyjne
:: Anna Pakuła – za nieustającą pracę na rzecz Szkoły
:: Robert Pioterczak – za zdobywanie nagród na rzecz Szkoły
:: Magdalena Konopka – za udział w szkolnych imprezach i mobilizowanie teatralnej grupy
:: Marta Pieniążek – za wsparcie i pracę na rzecz klas 1-3
:: Andrzej Rogalski – za cierpliwe rozwiązywanie wszystkich problemów.

Dziękujemy!!!