|

Zajęcia z pantomimy

Na zajęciach świetlicowych uczniowie klas 3 poznali podstawy techniki teatralnej, jaką jest pantomima. Dowiedzieli się na czym polega praca mima, ćwiczyli również ekspresję i gestykulację w formie zabawy – wyjaśniali wylosowane hasła wyłącznie za pomocą gestów, mimiki i mowy ciała.