Wyniki rekrutacji do klas pierwszych

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH i NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2022/2023 w siedzibie szkoły na drzwiach wejściowych została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
Zapraszamy do zapoznania się z nią!

Informujemy również o konieczności złożenia w dniach 20 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r. oświadczenia – potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły dzieci zakwalifikowanych.

Niezłożenie w/w deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale klasowym w szkole.

Druk dostępny jest na stronie szkoły w zakładce ORGANIZACJA – REKRUTACJA 2022.

Prosimy o składanie oświadczeń drogą elektroniczną (plik PDF) na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.