Warsztaty udzielania pierwszej pomocy 

Uczniowie klasy 2a uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania dyskutowano na temat różnych sposobów ratowania życia oraz zasadach korzystania z numerów alarmowych. Następnie uczniowie w praktyce dowiedzieli się jak ratować życie.