Ubezpieczenie NNW w szkole

Informacja dla Rodziców

 na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

na okres od 1 października 2014 do 30 września 2015

 

Szanowni Rodzice,

 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2014/2015 Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych.

 

W tym celu Rada Rodziców zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od kilku wiodących firm ubezpieczeniowych, porównała je i wybrała ofertę (PZU), która spełniała najważniejsze kryteria: najniższej ceny, najwyższego zwrotu kosztów leczenia,  braku minimalnej liczby ubezpieczonych i precyzyjnych kwot  do wypłaty odszkodowania w krótkim czasie tj. bez komisji lekarskiej.

 

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, jednak warto je mieć. Nasze dzieci są ubezpieczone w ramach NFZ, więc teoretycznie przysługuje im pełna opieka lekarska. Jednak, w razie wypadku lub nagłego zachorowania, nie zawsze łatwo jest dostać się z dzieckiem do lekarza i czasami po prostu trzeba skorzystać z płatnych usług medycznych, aby otrzymać świadczenia, niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia. Z nieszczęśliwymi wypadkami mogą być też związane dodatkowe koszty niemedyczne.

 

Jeżeli jesteście Państwo przekonani, że warto jest ubezpieczyć dzieci od NNW, ale macie Państwo wątpliwości czy korzystać z ubezpieczenia grupowego, proponowanego przez Radę Rodziców, to na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że ubezpieczenia grupowe mają dużo niższą składkę na osobę w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym i na tych samych warunkach.

 

Ubezpieczenie PZU zapewnia przejrzysty system wypłat odszkodowania bez konieczności oceny stanu dziecka przez komisję lekarską. Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), do których dostęp online znajdziecie Państwo poniżej, np. w przypadku złamania kości ramiennej przysługuje odszkodowanie w wysokości 7 procent sumy ubezpieczenia (w wariancie sumy ubezpieczenia 10.000 zł daje to kwotę 700 zł gwarantowanego świadczenia, które jest wypłacane na konto Opiekuna dziecka w ciągu kilku dni). Jeżeli w wyniku urazu dziecka niezbędna jest minimum jedna wizyta lekarska, po której potrzebne jest dalsze leczenie i kontrola po nim, to dziecku przysługuje odszkodowanie w wysokości 1,5 procenta sumy ubezpieczenia (przy limicie 10.000 zł to kwota 150 zł).  Warto też podkreślić, że oferta, przygotowana przez PZU dla uczniów naszej Szkoły, zawiera świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów leczenia (w tym kosztów rehabilitacji) do maksymalnej wysokości 30 procent sumy ubezpieczenia (przy sumie ubezpieczenia 10.000 zł. Oznacza to maksymalną kwotę 3.333 zł.).

 


 

Składki za jedno dziecko wynoszą odpowiednio:
27 zł (suma ubezpieczenia 7.000 zł),
38 zł (suma ubezpieczenia 10.000 zł)
57 zł (suma ubezpieczenia 15.000 zł).
Rada Rodziców rekomenduje Rodzicom wybór opcji z sumą ubezpieczenia 10.000 zł lub 15.000 zł.

 


 

Zgodnie z ofertą, ochrona? obje?te sa? zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez wzgle?du na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granica?) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobe?), np. w czasie nauki, w drodze do lub ze szkoły, a takz?e w czasie róz?nych zaje?c? pozalekcyjnych, w tym takz?e podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie), oraz w z?yciu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje równiez? wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół, działa równiez? podczas ferii, wakacji i dni s?wia?tecznych

Ze względu na powiązanie ubezpieczenia NNW z opłatą za e-dziennik, w poprzednim roku szkolnym okres ubezpieczenia zakończył się 31 sierpnia 2014 i od 1 września br. uczniowie naszej Szkoły nie podlegają ubezpieczeniu. Aby w przyszłości uniknąć takiej sytuacji,  kolejna umowa ubezpieczenia grupowego zostanie zawarta na okres od 1 października 2014 do 30 września 2015 i co roku będzie zawierana na nowo (lub przedłużana w przypadku ponownego wybrania oferty PZU) na następne 12 miesięcy. W ten sposób, w kolejnych latach będziemy mieli 30 dni września na zebranie i porównanie ofert oraz zawarcie ubezpieczenia na 12-miesięczny okres.

W związku z powyższym, Rodziców, którzy zapoznają się ze szczegółami oferty PZU i podejmą decyzję o dołączeniu dziecka do grupowego ubezpieczenia NNW, prosimy o:

 

  • zgłoszenie dziecka mailowo na adres Rady Rodziców radarodzicow.szkolapodkowalesna@gmail.com
  • opłacenie składki przelewem na konto Rady Rodziców
    najpóźniej
    do dnia 30 października 2014 roku
    (Szczegóły danych do przelewu są TUTAJ).

 


 

Ubezpieczenie będzie działać od 1. października 2014 dla dzieci zgłoszonych do dnia 30. września 2014 do godz. 12.00. Dzieci zgłoszone po tej dacie będą objęte ubezpieczeniem od następnego dnia roboczego (pod warunkiem zgłoszenia do godziny 12.00 dnia poprzedniego). 

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Radą Rodziców.

 


 Oferta PZU, przygotowana dla uczniów naszej szkoły, obejmuje ubezpieczenie NNW w wariancie II, wszystkie świadczenia typu assistance (na terytorium RP) oraz świadczenie dodatkowe w zakresie zwrotu kosztów leczenia do wysokości 30 % sumy ubezpieczenia (pozostałe opcje świadczeń dodatkowych, zawartych w "Kompleksowej ofercie ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków" tj. "ryczałt, dieta szpitalna, jednorazowe świadczenia i śmierć przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta" nie są zawarte w tym ubezpieczeniu - prosimy rodziców, aby zwrócili na to uwagę czytając przedstawioną ofertę PZU - Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków PZU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie ze strony oraz w celu zbierania anonimowych statystyk.
Nieblokowanie tych plików i kontynuowanie korzystania ze strony, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Można samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Nie pokazuj więcej