Umiemy pomagać

Dzisiaj po raz kolejny nasi Uczniowie pokazali, że chcą i umieją pomagać. Każdy najdrobniejszy gest zmienia świat… czyjś świat. Dziękujemy!!!
Szczególne podziękowania należą się klasie 3a i pani Basi Tabaczyńskiej.