Uczniowie są najważniejsi!!! 

„Rewolucja cyfrowa niesie ze sobą niezmierzony potencjał, ale podobnie jak ostrzeżenia dotyczące tego, jak powinna być regulowana w społeczeństwie, podobną uwagę należy zwrócić na sposób jej wykorzystania w edukacji. Jego wykorzystanie musi służyć lepszemu uczeniu się i dobremu samopoczuciu uczniów i nauczycieli, a nie ich szkodom. Na pierwszym miejscu należy stawiać potrzeby uczniów i wspierać nauczycieli. Połączenia online nie zastąpią interakcji międzyludzkich”, Audrey Azoulay, UNESCO Director-General

Bardzo ważny raport dotyczący niekorzystania w szkole z telefonów komórkowych i ciekawy komentarz na ten temat w brytyjskim The Guardian 

https://www.unesco.org/en/articles/smartphones-school-only-when-they-clearly-support-learning

https://www.theguardian.com/world/2023/jul/26/put-learners-first-unesco-calls-for-global-ban-on-smartphones-in-schools