Ubezpieczenie

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 1.10.2018) ubezpieczenie do następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne. Umowa ubezpieczenia (NNW) może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (14.12.2016) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/13071,Ubezpieczenia-uczniow-w-szkole.html

Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty sposób, on-line można indywidualnie ubezpieczyć dziecko.  Jest to program Bezpieczne Dziecko 2019, ubezpieczenie w ramach tego programu było zawierane przez szkołę w roku szkolnym 2018/19 i 2018/2017.

Aktywne kody dostępu DZIECKO19 lub PODKOWA19:
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

OWU znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/assets/docs/1_Oferta_grupowego_ubezpieczenia_NNW_Gestum_Broker.pdf