Ubezpieczenie

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020

(Informacja o ubezpieczeniach zamieszczana jest wyłącznie na prośbę Rady Rodziców)

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 1.10.2018) ubezpieczenie do następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne. Umowa ubezpieczenia (NNW) może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (14.12.2016) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/13071,Ubezpieczenia-uczniow-w-szkole.html

Poniżej zamieszczamy link do strony www, gdzie w prosty sposób, on-line można indywidualnie ubezpieczyć dziecko.  Jest to program Bezpieczne Dziecko 2019, ubezpieczenie w ramach tego programu było zawierane przez szkołę w roku szkolnym 2018/19 i 2018/2017.

Aktywne kody dostępu DZIECKO19 lub PODKOWA19:
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/

OWU znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko/assets/docs/1_Oferta_grupowego_ubezpieczenia_NNW_Gestum_Broker.pdf