Ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024

(Informacja o ubezpieczeniach zamieszczana jest wyłącznie na prośbę Rady Rodziców)

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 1.10.2018) ubezpieczenie do następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest dobrowolne. Umowa ubezpieczenia (NNW) może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe (14.12.2016) nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/13071,Ubezpieczenia-uczniow-w-szkole.html

OFERTY PRZEDSTAWIONE DLA NASZEJ SZKOŁY

OFERTA 1 – Gestum Broker

OFERTA 2 – Lex Ubezpieczenia Pruszków