Świetlica Szkolna – karty zgłoszenia

Szanowni Rodzice, w zakładce Szkoła-Świetlica-Rekrutacja znajduje się karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. Kompletnie wypełnione karty można składać do 3 września 2020 do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły.