Świetlica Szkolna 2020/2021

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2020/21.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły http://podkowa-szkola.pl/swietlica/swietlica-rekrutacja/

Kompletnie wypełnione karty można składać drogą elektroniczną na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 29.05.2020