Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy.  Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Z tej okazji uczniowie cudzoziemscy uczący się w naszej szkole wykonali plakaty o swoich krajach. Poniżej prezentacja kilku z nich.