Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Reprezentuje on interesy uczniów. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

W dniu 06.03.2019 odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.

Przedstawicielami samorządu zostali wybrani:

  • Jana Kulik – klasa 6a   –  Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  • Maria Poddaniec –  klasa 7b   –   Zastępca Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego
  • Lena Wójcik – klasa 4b  Skarbnik

Robert Jarząbek – opiekun Samorządu Uczniowskiego