Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów. Wywiera zatem wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest rozwiązywanie problemów uczniów oraz organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego, która współdecyduje o treści Statutu Szkoły.

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Aleksandra Król – Przewodnicząca
Piotr Seidel – Zastępca
Wojciech Olszański – Zastępca


Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Daria Wolaniecka (psycholog szkolny)
Zastępca Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Joanna Kusztykiewicz (pedagog szkolny)

Accessibility Toolbar