Rekrutacja on-line

Drodzy Państwo,
mimo zawieszenia zajęć trwa rekrutacja do naszej Szkoły na rok szkolny 2020/2021
Zgłoszenia (dla uczniów z obwodu) i wnioski (spoza obwodu) można wysłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl
Otrzymana korespondencja zostanie prawidłowo zarejestrowana i przyjęta. Nie trzeba przychodzić osobiście.
Wszystkie dokumenty dla osób zainteresowanych są dostępne na stronie.
http://podkowa-szkola.pl/rekrutacja/