|

REKRUTACJA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na nowy rok szkolny 2022/23.

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy można pobrać ze strony internetowej szkoły:

http://podkowa-szkola.pl/swietlica/swietlica-rekrutacja/

Kompletnie wypełnione karty można składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@podkowa-szkola.pl lub do wyznaczonej skrzynki, która znajduje się w siedzibie szkoły przy głównym wejściu.

Termin złożenia kart do: 31.05.2022