|

Rekrutacja 2021

Szanowni Rodzice Kandydatów do klas 1
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski i zgłoszenia znajdują się na stronie szkoły w zakładce 'Organizacja-Rekrutacja 2021′.

Dokumenty będzie można składać od 1 marca 2021 za pomocą poczty e-mail na adres sekretariat@podkowa-szkola.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Rodzice/Opiekunowie składający dokumenty rekrutacyjne wchodzą do szkoły pojedynczo stosując się do zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego . Pozostali Rodzice czekają przed wejściem głównym zachowując odpowiednią odległość.