|

Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?

Projekt Uniwersytetu Dzieci w świetlicy szkolnej

Zajęcia  wprowadzające na „Uniwersytecie Dzieci ” już za nami! Mali „studenci” klas pierwszych dowiedzieli się ,że istnieje supermoc – EMPATIA, która pozwala na odkrywanie emocji innych osób i wspieranie ich. O tym, jak wspierać innych w ich przeżywaniu, poznali dzięki instrukcji, tzw. wykrywaczowi emocji. Obejrzeli również  miniwykład, który pozwolił im odkryć tajemnice sfery emocji i komunikacji wśród koni. Uczniowie otrzymali także indeksy, do notowania postępów w nauce podczas realizacji projektu „Przyroda z klasą. Czy wiesz jak żyje jeż ?”

To tylko niektóre pytania, na które szukać odpowiedzi będą dzieci uczestniczące w projekcie. Podczas zajęć uczniowie poznają prawa, panujące w naturze oraz przekonają się, jaki wpływ ma na nią człowiek. Będą prowadzić proste obserwacje przyrodnicze, wykonywać doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Poznając wiele gatunków roślin i zwierząt przekonają się, dlaczego warto szanować przyrodę.

Więcej informacji o Uniwersytecie Dzieci i projektach edukacyjnych na stronie:

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/o-programie

 

Marzena Kuc

Agnieszka Kośka