Wychowawcy

Rok szkolny 2020/2021

1a- Barbara  Tabaczyńska

1b- Maria Dobrogowska

2a-  Sylwia Plak

2b- Inga Wojciechowska

3a- Anna Zając

3b- Ewa Grabowska

4a- Edyta Olszewska

4b- Katarzyna Dmowska

5a- Monika Fitas-Durka

6a- Beata Podkowińska

6b- Danuta Bajurska

6c- Anna Kępińska

7a- Grażyna Mazur

7b- Robert Jarząbek

8a- Karolina Sobieszczuk

8b- Iza Janczewska

8c- Sławomir Sowiński