Pomoc uczniom długotrwale nieobecnym w klasach 1-3

Pomoc uczniom długotrwale nieobecnym i na kwarantannie:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1a – B. Tabaczynska   18 – 18.45      
1b – M. Dobrogowska     14 – 15    
2a  – S. Plak (terminy na bieżąco uzgadniane z nauczycielem)
2b – I. Wojciechowska     13 – 13.45    
3a – A. Zając Dołączenie do zajęć uczniów nieobecnych
3b – Ewa Grabowska     18.00   18.00