Podziękowania dla Miejskiej Biblioteki !

Ogromne Podziękowania dla Miejskiej Biblioteki !

Bardzo dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej a w szczególności pani dyrektor Dorocie Skotnickiej za 24 egzemplarze 1. części „Zwiadowców” Flagana i 5 egzemplarzy „Za niebieskimi drzwiami” Szczygielskiego. Zakupione książki posłużą uczniom klas 6. jako wybrana przez nich lektura uzupełniająca. 

Książki są wstawione do depozytu w ramach współpracy między naszymi bibliotekami. 

Serdecznie dziękujemy !!!