Plakat – sztuka ulicy

20 kwietnia br. klasa 7b uczestniczyła w lekcji muzealnej online „Plakat – sztuka ulicy” prowadzonej przez edukatorkę z Muzeum Narodowego – panią Aleksandrę Górecką.

Uczniowie mieli okazję podsumować swoje dotychczasowe wiadomości o plakacie ( cechy plakatu, rodzaje) i wzbogacić wiedzę o nowe treści ( powiązania plakatu z innymi dziedzinami sztuki). Obejrzeli wiele plakatów ze zbiorów Muzeum Narodowego. Mogli prześledzić różnorodność tematyki, a także zauważyć dezaktualizację pewnych haseł, choćby tych związanych z cukrem „Matko, nie żałuj dzieciom cukru”.

Siódmoklasiści chętnie odczytywali treści przedstawione na plakatach i dzielili się swoimi spostrzeżeniami. W najbliższym czasie będą mieli okazję sami sprawdzić się jako twórcy plakatu.

Dziękujemy Pani Iwonie Grabowskiej-Gralak za organizację takich niezwykłych lekcji .