O „Balladynie” na lekcjach polskiego

ALINA
Co znaczy
Ten śmiech okropny? siostro! czy ty chora?
Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy,
To powiedz… Ale ty kochasz Kirkora?

Z interpretacją trudnego tekstu literackiego, jakim jest niewątpliwie dramat Juliusza Słowackiego, mierzyli się uczniowie klas szóstych. Podjęliśmy temat sądu nad Balladyną, a gdy już przedyskutowaliśmy czyny i motywy, które nią kierowały, w grupach porównywaliśmy obie główne bohaterki – dobrą Alinę i zbrodniczą siostrę.