||

Konkurs, że aż strrrach

Serdecznie zapraszamy Uczniów do udziału w konkursie recytatorskim organizowanym prze Bibliotekę Szkolną.

 

Regulamin konkursu recytatorskiego pt. Konkurs, że aż strrrach

1. Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z poezją „z dreszczykiem”.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.
3. Konkurs odbędzie się 7.11.2022 r. tj. poniedziałek o godz. 8.55 (druga godzina lekcyjna) w
bibliotece szkolnej.
4. W celu przystąpienia do konkursu należy zgłosić swoją chęć uczestnictwa do wychowawcy, polonisty lub bibliotekarzy do 28.10.2022 r. tj. piątek.
5. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie wiekowe:
* Klasy 1-3
* Klasy 4-6
* Klasy 7-8
6. Ocenie podlegają następujące elementy:
* pamięciowe opanowanie tekstu,
* rozumienie tekstu potwierdzone interpretacją,
* artyzm wykonania.