|

Konkurs na Kartkę Wielkanocną

Cele Konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,
 • propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych,
 • pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej.
 3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • I: klasy I-III
 • II: klasy IV-VI
 • III: klasy VII-VIII
 1. Zakres prac:
 • kompozycja płaska,
 • technika wykonania pracy dowolna,
 • praca wykonana na sztywnej kartce: brystolu,
 • wymiar kartki:  A4,
 • w konkursie uczestniczą osoby indywidualne,
 • prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie.
 1. Prace konkursowe uczniowie przekazują wychowawcy klasy.
 2. Materiały należy składać do dnia 20 marca 2020.
 3. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca

następujące dane: imię i nazwisko, klasa.

 1. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatorów.
 2. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie na forum szkoły z podaniem ich na stronie internetowej oraz na Facebooku szkoły.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych na konkurs materiałów z podaniem nazwiska ich autora.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora.
 6. Prace zostaną wykorzystane jako tegoroczne Kartki Świąteczne Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.