Główny Inspektor Sanitarny apeluje…

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Popieramy apel Głównego Inspektora Sanitarnego!

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/?fbclid=IwAR18Yu16SRry1TsgKHcN3F1oWuYXc5m9dXkh2vRPxcMQrAGzCNoVyUFpdvk