Dużo się dzieje w naszej Szkole!

W kwietniowym Biuletynie podkowiańskim znajdziecie Państwo dużo informacji na temat osiągnięć edukacyjnych Podkowy Leśnej (I miejsce Edukacyjnych Szans), ale także o tym co dzieje się w naszej Szkole. Szczególnie polecamy artykuł „Podkowiańska szkoła w ciągłej zmianie” (str. 19)

Przy okazji warto dodać i sprostować kilka informacji, które do nas dotarły i które ukazały się w Biuletynie. Przede wszystkim warto dodać, że w proces zapewnienia naszej Uczennicy aparatu słuchowego („Szkoła i rodzice klasy 5b niosą pomoc potrzebującym” str. 20), który był pracochłonny i długotrwały, zaangażowany był także zespół Fundacji dla Wolności – przede wszystkim pani Martyna Łukaszewska, Magdalena Zborowska-Gumieniak i Elmira Abasbekova. Wymagał on wielu rozmów i formalnej korespondencji z urzędem do spraw cudzoziemców, Petra Medica obsługującą opiekę zdrowotną dla mieszkańców ośrodka, firmą GEERS, a także pomocy rodzinie w procesie kontaktu z lekarzami i technikiem z firmy GEERS (umawianie wizyt, asystowanie rodzinie i tłumaczenie językowe).  Prywatny darczyńca, który chce pozostać anonimowy, przekazał na ten cel aparat słuchowy wart 7 tysięcy złotych. 

Warto też dodać, że także Fundacja dla Wolności w partnerstwie z Polskim Forum Migracyjnym zatrudnia asystentów kulturowych pracujących w szkole w ramach wspólnie realizowanego projektu „Witam Sąsiada”, panią Elmirę i pana Mateusza, z których pomocy szkoła korzysta już od stycznia 2022 r. 

https://podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2009/07/Biuletyn_kwiecien_2022_www.pdf

Zapraszamy do lektury!