|

Bezpieczne ferie – zajęcia świetlicowe

Tuż przed feriami uczniowie podczas zajęć świetlicowych rozmawiali na temat bezpieczeństwa podczas zabaw i uprawiania zimowych sportów. Pracowite niczym mrówki dziewczynki z klasy 1b podjęły się następnie niełatwego wyzwania i wykonały z dużą dokładnością i starannością perfekcyjną pracę pt.: „Zimowe sporty”. Każda z nich dobrała sobie gamę kolorów według własnej wyobraźni i pomysłowości.