Akcja „Sprzątanie świata”

W ramach projektu edukacyjnego klasa 6b uczestniczy w Akcji „Sprzątania Świata”. Uczniowie chcąc zadbać o wygląd swojego najbliższego otoczenia z dużym zaangażowaniem uczestniczą w akcji dbania o środowisko. Wspólna praca doskonale integrują także zespół klasowy.