55 godzin na bezludnej wyspie…

55 godzin na bezludnej wyspie, czyli wyjazd integracyjny klasy 7c