1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Od 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego nazywanych Żołnierzami wyklętymi, zwani również żołnierzami niezłomnymi. Był to ruch partyzancki podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego.

Po drugiej Wojnie Światowej stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu naszego kraju ZSRR.
Prowadzili walkę ze służbami NKWD i służbami polskimi UB podporządkowanymi ZSRR.
W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 do 20 tys. ludzi w tym około 7 tys. członków podziemia.
Część z nich została zamordowana w więzieniach NKWD i UB a część wywieziono na Wschód do Rosji.
Wielu skazano na więzienie lub na karę śmierci, na którą oczekiwali długimi latami.
Na przełomie lat 40. i 50. wieziono w aresztach i wywieziono do obozów pracy około 250 tys. osób.
Po II Wojnie Światowej władze komunistyczne walczyły z konspiracją poprzez aresztowania, tortury zatrzymanych więźniów oraz egzekucję.
Dzisiaj przypominamy jak świętowaliśmy gdy nie było pandemii.
Plakat przygotowała Julita Jackiewicz.